Högt blodtryck

hogt blodtryckHögt blodtryck räknas till en av våra folksjukdomar här i Sverige och är en av riskfaktorerna för att drabbas av stroke och hjärtinfarkt, som drabbar ungefär 30.000 personer i Sverige varje år.

1 miljard människor världen över lider av högt blodtryck och allt fler drabbas. Värst utsatta är de i fattiga områden världen men även vi i västvärlden drabbas. Idag lider ungefär 1,8 miljoner svenskar av sjukdomen och värst är det för personer över 65 år där närmare häften har ett förhöjt blodtryck.

 

Vad är högt blodtryck och vilka symptom? 

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Om trycket blir för högt så får hjärtat jobba hårdare än normalt med att pumpa ut blodet i kroppen och det skapar förändringar i kärlväggarna, som i sin tur kan leda till en rad olika hjärt och kärlsjukdomar.

Många som går omkring med ett förhöjt tryck känner oftast ingenting. I de allra flesta fall så ger de höga blodtrycket inte några specifika symptom alls eller relativt lindriga symptom. Vid lindriga fall så kan du känna yrsel, trötthet och huvudvärk.

Det är dock väldigt svårt att avgöra om just det du känner kan kopplas ihop med högt blodtryck, eftersom många olika faktorer spelar in. Vid ett kraftigt förhöjt blodtryck så blir dock symtomen bli tydligare och du känner av illamående, kraftig huvudvärk, yrsel, hjärtklappning och andnöd. Vid dessa symptom är det viktigt att genast söka vård, då konsekvenserna av ett högt blodtryck kan bli mycket allvarliga.

 

Vem drabbas och varför

Man kan egentligen inte avgöra vem eller varför man drabbas av högt blodtryck, men i 95 % av fallen så rubriceras de som primär hypertoni. Vid primär hypertoni innebär det att man inte kan fastställa någon egentlig orsak till varför.  Ofta är det flera olika faktorer och orsaker som samspelar med varandra och det är nästintill omöjligt att avgöra vad som är vad.

Det är också ganska svårt att få ordning på sitt höga blodtryck och för att överhuvudtaget göra det möjligt så måste man genomgå en ordentligt utredning.

 

Två avgörande faktorer är dock ålder och livsstil. De flesta av oss är nog medvetna om att en osund livsstil med skräpmat, alkohol, tobak och dålig motion inte är något att rekommendera men det är också en stor bidragande orsak till att du drabbas av högt blodtryck.

Känner du att du inte orkar med träning? Du måste bara ha en cigarett innan du drabbas av den där jädra huvudvärken igen? Blir det verkligen samma mat till lunch och middag imorgon igen?

Känner du så är det verkligen är dags att tänka om, se över din kost och verkligen se över dina livsvanor för att inte fördärva ditt blodtryck ytterligare.

 

Högt blodtryck kan också vara ett symptom i sig för någon annan bakomliggande sjukdom, en så kallad sekundär hypertoni. Exempel på bakomliggande sjukdomar kan vara njursjukdom, diabetes  eller hormonrubbningssjukdomar. Vid sådant fall använder man sig i första hand av medicinering då förändring av din livsstil har mindre påverkan på det höga blodtrycket.

 

Kost & kostråd vid högt blodtryck

rott kottDet finns starka band mellan kost och högt blodtryck, där ett intag av fet mat och alkohol kan ha  en negativ inverkan. Det sägs också att man ska minska salt intaget för att undvika ett förhöjt blodtryck men enligt Dr Andreas Eenefelt så är beviset som stödjer denna teori mycket svagt och en minskad saltkonsumtion gör endast en mycket marginell skillnad. Det kan till och med vara farligt. Kort sammanfattat så handlar det om att hitta en bra balans i kosten.

En diet som är att rekommendera för blodtrycket är LCHF. Kosten inom ramen för LCHF gör att insulinnivån i kroppen sänks och då behandlar man en direkt orsak och inte bara ett symptom. En hög insulin nivå gör nämligen att kroppen håller kvar salt och kan då bidra till ett högt blodtryck.

 

En annan diet att följa är den så kallade DASH dieten. DASH ( Dietary Approach to Stop Hypertension ) är ursprungligen en modell från USA och syftar huvudsakligen till att minska risken för hjärt och kärlsjukdomar. Dieten innehåller bland annat mycket frukt, magra mjölkprodukter och fullkorn. Du kan enkelt och effektivt kombinera dieten med motion som passar dig. Ibland räcker det med att ta hissen istället för trappan!

Andra bra kostråd att använda sig av vid högt blodtryck kan vara bland annat;

 

Sysktoliskt och diastoliskt blodtryck

Blodet pumpas från hjärtat ut till alla delar av din kropp i kärl som kallas artärer. Blodtryck är den kraft blodet har när det trycks mot artärernas väggar. Varje gång som hjärtat slår (runt 60 – 67 gånger per minut när du vilar), pumpas blod ut i artärerna.

Ditt blodtryck är som högst när hjärtat slår och pumpar ut blodet. Detta kallas systoliskt tryck. När hjärtat vilar, mellan slagen, sjunker ditt blodtryck. Detta kallas diastoliskt tryck. Blodtryck anges alltid med dessa parametrar, det systoliska och det diastoliska trycket. Båda är viktiga. Oftast skrivs det ena över eller före det andra, såsom 120/80 mmHg.

Det högsta talet visar det systoliska och det lägsta det diastoliska. Blodtrycket ändras under dagen. Blodtrycket är som lägst när du sover och blodtrycket stiger när du går upp. Blodtrycket kan också stiga när du är upprymd, nervös eller aktiv. Men, under de flesta av dina vakna timmar, är blodtrycket relativt konstant när du sitter eller står upp.

Ditt blodtryck bör vara lägre än 120/80. När nivån på ditt blodtryck är permanent hög, 140/90 eller ännu högre, så har du högt blodtryck. Om du har lågt blodtryck kan dina artärer skadas och riskerna för att drabbas av stroke, hjärtattack, eller njurproblem ökar. I många fall där människor har ett högt blodtryck är det svårt att peka ut en specifik orsak. Detta kallas primärt högt blodtryck.

Man försöker med forskning att kartlägga varför man drabbas av högt blodtryck. Att vissa andra människor drabbas av högt blodtryck har sin förklaring i ett medicinskt problem eller att de går på medicinering. Ett blodtryck på 140/90 anses vara högt. Båda dessa nummer är viktiga.

Om ett eller båda numren är permanent höga, har du högt blodtryck. Om du behandlas för högt blodtryck, har du fortfarande högt blodtryck även om du efter upprepade tester har fått indikationer på att du har ett normalt blodtryck. Om du inte vet vad ditt blodtryck ligger på för värden kan du söka upp en doktor.

 

Flygning och Blodtryck

Det finns alltid en oro för vad som kan hända med blodtrycket om man flyger. Detta eftersom det är högt tryck uppe i luften så måste kabinen tryckutjämnas.

Det är ännu svårt att säga vilken effekt det är att ha högt blodtryck och flyga. Dessa åkommor har du större chans att råka ut för istället för att krascha med planet.

 

Hjälpmedel högt blodtryck

För att försöka normalisera ett högt blodtryck används idag en rad olika läkemedel. De läkemedelsgrupper som kan användas vid högt blodtryck är: ACE-hämmare sänker ditt blodtryck då läkemedlet hindrar att ämne, angiotensin-2, bildas. Detta ämne gör att blodkärlen dras samman och blodtrycket höjs. blodkärlen vidgas och blodtrycket sänks när bildandet angiotensin-2 undertrycks.

Betablockerande läkemedel är hjälpmedel för högt blodtryck då de blockerar vissa stresshormoners och dess effekter på blodkärl och hjärta. Den volym blod som hjärtat pumpar avtar samtidigt som pulsen sänks. Härigenom sänks också blodtrycket. Vätskedrivande läkemedel, diuretika är ett hjälpmedel för högt blodtryck då njurarna gör sig av med mer vatten och salt än vanligt.

Blodtrycket sänks eftersom den totala volymen blod i kroppen då minskar något. Vidare vidgar sig blodkärlen samtidigt. Kalciumflödeshämmare – hindrar flödet av kalciumjoner in i cellerna. Muskelcellerna i de små blodkärlen slappnar av, blodtrycket sänks då blodkärlen vidgas. Kalciumflödeshämmare kan även bidra till att sänka pulsen.

Angiotensinreceptorblockerare – fungerar ungefär som ACE-hämmare. Detta påverkar effekterna av angiotensin-2 och dess verkan i kroppen. Övriga blodtryckssänkande medel – till exempel alfablockerande läkemedel, som påverkar nervsignaler som drar samman mindre blodkärl och centralnervöst verkande mediciner, som anses sänka blodtrycket genom att påverka hjärnans reglering av blodtrycket.

Av dem som behandlas mot högt blodtryck behöver de flesta mer än bara en medicin för att sänka trycket till 140/90 mmHg. Det händer att man måste bruka upp till fyra olika mediciner samtidigt. Numera finns det dock tabletter som innehåller en förening av två olika mediciner. Då man kan komma att får biverkningar mot flera mediciner är det ibland svårt att nå önskvärt blodtryck.

Således kan man faktiskt tvingas acceptera ett blodtryck som är något högre än 140/90 mmHg. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlen bara påverkar blodtrycket så länge man tar dem. En konsekvens av detta är att behandlingen oftast blir livslång. Då man under en längre tid levt med ett lägre blodtryck ombildas ofta blodkärlen, och då sjunker flödesmotståndet. Därför reducerar man ofta sitt intag av mediciner efter bara något efter ett eller ett par år. I vissa fall kan man helt sluta med att ta mediciner mot högt blodtryck, men man måste ändå fortsätta att regelbundet kontrollera blodtrycket.

Om man har en väl fungerande behandling för högt blodtryck kan det räcka med läkarbesök en gång om året. Mellan dessa besök mäter man blodtrycket i hemmet antingen själv eller med hjälp av en distriktssköterska. Behandling med kärlvidgande läkemedel av typen kalciumflödeshämmare kan vålla problem med yrsel när man vistas i varmt klimat, eftersom man då får en dubbel effekt på kärlvidgning.

När man reser på semester till varma länder kan det därför vara bra att göra uppehåll i den kärlvidgande medicineringen under en kortare tid för att undvika biverkningar. Hoppas det hjälpte dig med information om hjälpmedel mot högt blodtryck.

 

Högt blodtryck

Högt blodtryck – kallas också hypertension – är ett stort hälsoproblem i världen idag. 50 miljoner amerikaner har det – det är ungefär en av fyra vuxna. Högt blodtryck kallas ibland för ”den tyste mördaren” eftersom det inte behöver föra med sig några synliga symptom på vägen. Däremot kan högt blodtryck skapa stor skada inne i kroppen.

Högt blodtryck är den främsta orsaken till stroke, hjärtfel, njursjukdomar och blindhet. Högt blodtryck ökar chanserna med tre att utveckla hjärtfel och ökar också chanserna för att stroke med sju gånger. Eftersom det inte finns några synliga symptom för högt blodtryck, kan högt blodtryck endast spåras då man mäter blodtrycket – hos doktorn eller hemma med en blodtrycksmätare.

Dess bättre är högt blodtryck något som man kan kontrollera. Förändringar i hur du äter samt dina vanor beträffande motion kan avsevärt sänka ditt blodtryck, och det finns också en rad mediciner som fungerar ensamma eller kombination med regelbundna kontroller av ditt blodtryck. Nästan en tredjedel av dem som har högt blodtryck vet inte ens om att de har det. Därför är det alltid en god idé att regelbundet mäta ditt blodtryck. Av dem som har blivit diagnostiserade med högt blodtryck och också fått vård, är det bara 40 procent som får rätt typ ut av vård och som därmed kan hålla sitt höga blodtryck under kontroll.

Ungefär lika många får en felaktig vård och resten får ingen vård alls. Det har visat sig i medicinska undersökningar att justerat högt blodtryck minskar antalet dödsfall av typen stroke och hjärtproblem. Ett justerat högt blodtryck minskar också förekomsten och utvecklandet av njursjukdomar. Vidare förebygger det all form av högt blodtryck, vilket minskar den allmänna dödligheten.

Om du är en vuxen vars blodtryck är över 140/90 mmHG, uppvisar du säkerligen samma typ av karaktäriska som miljoner andra människor som har högt blodtryck. Du tycker säkert om att äta mat som smakar bra men som innehåller mycket kalorier, fett och kolesterol. Du motionerar säkert mindre än tre gånger i veckan, och du väger troligtvis mer än vad du borde göra.

Om du också röker, ökar risken för högt blodtryck och konsekvenserna av detta. Att förändra sin livsstil kan på ett utmärkt sätt hjälpa till att motverka dina problem med högt blodtryck. Om du lider av högt blodtryck bör du frekvent uppsöka läkare för att kolla dina värden. Detta i synnerhet om du är över trettiofem eller befinner dig i en så kallad högrisk-kategori.

 

Hur kollas ditt blodtryck? – Hur kan man mäta sitt blodtryck?

1.    Ett mjukt armband sätts runt din överarm. En handpump trycker in luft i armbandet, som varsamt kramar åt om armen och temporärt stoppar blodflödet. Trycket når nu en topp.

2.    Luften ur armbandet går långsamt ut, och låter blodet flöda igen. Då luften åker ur armbandet och trycker gradvis minskar, flödar åter blodet genom den stora artären i din arm. Detta flöde, blodtryck, kan höras genom ett stetoskop.

3.    Värdet på ditt blodtryck uppmäts genom att man lyssnar efter när pulsen återkommer. Detta är det systoliska trycket (topptrycket när hjärtat dras samman).

 

Uppmätandet när pulsen inte längre hörs är det diastoliska trycket (det lägre trycket då hjärtat vilar mellan slagen). Hoppas att du lärde dig en massa om Högt blodtryck i denna artikel.

 

Högt blodtryck och stress

Stress kan göra så att ditt blodtryck höjs under ett litet tag, och man tror också att det bidrar till att i förlängningen få permanent högt blodtryck. Men effekterna av stress i långa loppet är egentligen inte helt undersökta.

Att använda sig av specifika tekniker, med vilka man bättre hanterar stress, kan dock få till följd att blodtrycket sänks. Likväl genererar sådana tekniker oftast en allmän förbättring av den enskilde individens hälsa och det är därför svårt att se hur dess, isolerat, skulle påverka ditt höga blodtryck.

I motsats till motion, vilket utsätter din kropp för fysisk stress under en kortare tid, verkar kronisk stress negativt på din blodcirkulation. Att vara stressad utgör en stor del av det moderna livet och det kan följaktligen vara svårt att kontrollera den mängd stress de dagligen blir utsatt för utan att ändra ditt totala livsmönster.

Många väljer att ”kontrollera” sin stress genom att maskera den. Det kan handla om att tröstäta, dricka alkohol eller röka. Dessa faktorer spelar naturligtvis en stor roll då de i sin tur höjer ditt blodtryck ännu mer. Du kanske önskar att du visste om en bra sätt att hantera din stress. Skulle du misslyckas att göra det på egen hand, kanske du bör överväga att söka professionell vägledning.

Avslappningsövningar, vilket inkluderar en muskelavspänning kan hjälpa till att sänka ett förhöjt blodtryck. Man har studerat hur blodtrycket förändras hos individer över tidsspann på 6,5 år. Detta har med sedan satt i samband med hur individen reagerar när denna blir utsatt för fysisk och psykisk stress. I undersökningen ingick 206 personer som befann sig i medelåldern samt deras 164 barn, som då befann sig i skolåldern.

Efter ålderjusteringar, uppmätningar av blodtryck vid vila, och BMI (body mass index) fick testpersonerna utsätta sig för stresstester. Det visade sig att över dessa 6,5 år hade det diastoliska blodtrycket höjts bland de vuxna.

Bland barnen, och då pojkarna men inte flickorna stod ett högre systoliskt och diastoliskt blodtryck under stress i relation till ett högre blodtryck vid vila. Slutsatsen var att de personer som befann sig i högrisk zon för att utveckla högt blodtryck redan i ung ålder uppvisar tendenser till detta i synnerhet i samband med stress.

Detta kan vara insiktsfullt och tänk efter hur högt blodtryck och stress kan påverka ditt liv. Stressa inte i onödan.

 

Högt undertryck

För att ditt blodtryck ska klassa som normalt bör du ha ett undertryck som ligger runt upp till 90 eller ett övertryck som inte är högre än 140. Men åsikterna går lite isär i forskarvärlden.

Således finns det inte några exakta kriterier för vad som bör klassas som hypertoni. Du kan därför inte vara säker på att du kommer behandlas om du har ett blodtryck som ligger strax ovanför dessa värden.

 

Vad kan man göra åt högt blodtryck?

Om du vet att du har högt blodtryck ska du se till att träffa en läkare om du inte redan gjort det. Tillsammans med din läkare kan du komma överens om vilken behandling som är bäst för dig. Läkaren brukar även göra en övergripande bedömning av hur stor risken är att du drabbas av hjärt-/kärlsjukdomar.

Ifall ditt blodtryck bara är lite för högt, kan det räcka med att ändra livsstil. De viktigaste sakerna du själv kan göra är att dra ner på alkoholen, äta nyttigare, minska på salt och lakrits, gå ned i vikt om du är överviktig, motionera mer och stressa mindre. Och naturligtvis, sluta röka. Många människor vill gärna inte sluta dricka helt, även om de har högt blodtryck. Vad som är viktigt då är att man dricker måttligt och inte kommer upp i några högre promillehalter. Ett sätt att ha koll på alkoholpromillen är med hjälp av en alkoholmätare. Ebutik24.se går in mer noggrant vad en alkoholmätare är och hur den fungerar. 

Har du ett mycket högt blodtryck, kan du behöva läkemedel som sänker blodtrycket. Målet är att förhindra skador på blodkärlen, hjärtat, njurarna och hjärnan.

Då du förmodligen kommer ha ett högt blodtryck resten av livet om du redan är drabbad så är det en god idé att ändra sin livsstil ganska radikalt. Ät rätt och testa gärna rekommenderad kost, motionera i den mån som passar dig bäst för att hålla vikten under kontroll och undvik tobak och alkohol. Minska även på salt och lakrits, gå ned i vikt om du är överviktig, motionera mer och stressa mindre.Det är också av betydelse att hålla god kontakt med läkare för att kontinuerligt bevaka blodtryckets utveckling.

Du kan med en god fördel köpa dig en egen blodtrycksmätare för att snabbt och enkelt hålla koll och testa trycket hemma och det är extra värdefullt med täta kontroller.

Då högt blodtryck kan bero på flera olika saker så är det viktigt att kunna visa vid vilka tillfällen blodtrycket påverkas, när det påverkas och av vilken orsak.

Blodtrycksmätare kan du enkelt köpa online och det finns många tester av olika modeller. Det absolut bästa är att skaffa sig en egen åsikt om vilken av blodtrycksmätarna som passar dig och dina behov bäst. Ett tips är att använda sig av den elektroniska modellen, då man enkelt kan läsa av resultat på en display och har en del användbara funktioner.

 

Läkemedelsbehandling

Många gånger kan en hälsosammare livsstil sänka blodtrycket. Men om det inte räcker, eller om ditt blodtryck är mycket högt, kan du behöva läkemedel för att sänka trycket.

Behandlingen skräddarsys för varje person. Läkemedlen sänker blodtrycket enbart under den tid du tar dem. Har du börjat ta mediciner behöver du därför fortsätta under lång tid, ibland hela livet.

Blodtrycksmedicinerna kan delas in i olika grupper beroende på hur de verkar i kroppen. Det finns även kombinationer där man kombinerat lämpliga substanser i en enda tablett.

 

Olika slags läkemedel

Det finns sju olika grupper av läkemedel som kan sänka blodtrycket. Tre av dem är så kallade RAAS-blockerare. De motverkar effekterna av ett hormon som heter angiotensin II. Angiotensin II drar ihop blodkärlen, vilket ökar motståndet i blodomloppet och höjer blodtrycket. För höga halter kan leda till farliga blodtrycksnivåer och följdsjukdomar som njursvikt och hjärtsvikt. RAAS-blockerare sänker antingen halten av hormonet eller blockerar effekten av det.

 

1) RAAS-blockerare

a) ACE-hämmare

En typ av RAAS-blockerare kallas för ACE-hämmare. De minskar halten av angiotensin i kroppen, vilket gör att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker. ACE-hämmare är i dag ett basläkemedel mot högt blodtryck, hjärtsvikt och diabetesrelaterade sjukdomar.

b) Angiotensinreceptorblockerare (ARB)

Det här är en typ av läkemedel som i stort sett har samma verkan som ACE-hämmare. Men i stället för att minska halten av angiotensin blockerar de effekten av hormonet. ARB är ett bra val för den som inte tål ACE-hämmare.

c) Reninhämmare

Reninhämmare är den senaste typen av RAAS-blockerare. Det är en ny läkemedelsgrupp som fungerar bra i kombination med andra läkemedel, även med andra RAAS-blockerare.

 

2) Alfablockerare

Det här är en typ av läkemedel som blockerar de alfareceptorer som finns i vissa blodkärl. När alfareceptorerna stimuleras dras kärlen ihop och blodtrycket ökar. Alfablockerare gör att de i stället "slappnar av". Motståndet i kärlen minskar då och blodtrycket sjunker.

 

3) Betablockerare

Betablockerare påverkar hjärtat. Hjärtat slår långsammare och pumpar ut mindre mängd blod per minut, vilket gör att blodtrycket sänks. Betablockerare fungerar bra, framför allt vid ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt.

 

4) Kalciumblockerare

Kalciumblockerare minskar kalciummängden i musklernas celler. Detta gör att musklerna slappnar av och vidden på blodkärlen ökar, vilket resulterar i att blodtrycket sjunker.

 

Läkemedlen i denna grupp är ganska olika varandra. De så kallade kärlselektiva kalciumblockerarna kan kombineras med RAAS-blockerare och betablockerare. Däremot bör de oselektiva kalciumblockerarna inte kombineras med betablockerare. Kärlselektiva medel kan orsaka underbensödem, men kombinationen med RAAS-blockerare motverkar ofta detta.

 

5) Diuretika

Diuretika är läkemedel som driver ut salt och vätska ur kroppen, vilket sänker blodets innehåll av vatten. Då minskar volymen av blodet och trycket i blodkärlen sjunker.

Diuretika fungerar särskilt bra vid hjärtsvikt och för äldre som har så kallad isolerad systolisk hypertoni.

De vanligaste sätten att kombinera olika läkemedel i en och samma tablett är RAAS-blockad och kalciumblockad eller RAAS-blockad och diuretika.

För vissa patienter kan det även löna sig att kombinera två RAAS-blockerare.

 

Behandlingsresultat

Målet med att behandla ett för högt blodtryck beror lite på vilka andra riskfaktorer du har.

I vanliga fall är målet för behandlingen 140/90 mm Hg, men om du har diabetes vinner du mer på att få ner blodtrycket till 130/80 mm Hg[1].

Men varje mm som man kan sänka ett för högt blodtryck räknas!

Studier har visat att en blodtryckssänkning med 2 mm Hg minskar risken för kardiovaskulära händelser med 7–10 %.

 

En sänkning av systoliskt blodtryck med 2 mm Hg gav[2]:

• 7 % reduktion i risk för hjärtdöd

• 10 % reduktion i risk för dödlighet i stroke.

 

1. Information från Läkemedelsverket 3:2006

2. Lewington et al. Lancet 2002; 360:1903-13